Aktualności » OGŁOSZENIE PRZETARGOWE


PRZETARG NA WYBÓR WYKONAWCY INWESTYCJI "BUDOWA KOMPLEKSU WIAT GOSPODARCZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE GOSPODARSTWA RYBACKIEGO SZRAMEK"Zamawiający:


Karol Szramek
Gospodarstwo Rybackie Szramek

43-394 Landek, Jasna Dolina 39, śląskie

NIP 547-008-29-43

Tel 504 298 202, 506 144 833, biuro@rybyszramek.pl

 

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zapraszamy do przedstawienia oferty handlowej na wykonanie inwestycji budowlanej zlokalizowanej na pgr 199 i pgr 200, obręb Landek, gmina Jasienica, powiat bielski:


  1. Opis przedmiotu zamówienia:
Projektuje się budowę trzech wiat gospodarczych. Wiaty zewnętrzne obudowane z dwóch stron ścianami, wiata środkowa zabudowa jednostronnie. Wiaty o rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 6,80*7,30m zlokalizowane w odległości 2,5m od siebie. Pokrycie dachu więźba+dachówka ceramiczna. Fundamenty żelbetowe. W zakres prac ujęta jest również instalacja elektryczna i odgromowa, jak również prace ziemne związane z niwelacją terenu, dowozem ziemi oraz wykonanie placu z kostki brukowej wewnątrz wiat.
Szczegółowa specyfikacja oraz projekt inwestycji dostępny u Inwestora.

 

  1. Termin i sposób składania oferty:            15.10.2019 na adres biuro@rybyszramek.pl lub listownie
  2. Termin rozpoczęcia prac: Październik-Listopad 2019
  3. Termin oddania inwestycji do użytkowania: wrzesień 2020r
  4. Kryteria oceny ofert oraz wagi punktowe/procentowe przypisane do kryteriów:

- Cena                                                                                            70%

- Zgodność przedmiotu z wymaganą specyfikacją:                       30%

  1. Informujemy o możliwości wykluczenia z konkursu przetargowego podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  2. Informujemy, iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wartość oferty netto/brutto.

Postępowanie przetargowe zostanie nierozstrzygnięte, jeżeli w określonym w ogłoszeniu terminie nie zostanie złożona wymagana ilość ofert lub złożone oferty nie będą spełniały kryteriów ogłoszenia.

Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:

- zostanie złożona po w/w terminie

- będzie posiadała błędy formalne

- nie będzie spełniać kryteriów ogłoszenia oraz nie będzie obejmowała wykonania całej specyfikacji projektu.

 

Z poważaniem
Karol Szramek