RODO

Gospodarstwo Rybackie Szramek
Jasna Dolina 39
43-394 Landek, śląskie

NIP: PL 937-236-72-56
REGON: 241876688


PUH Fishland Karolina Szramek      Jasna Dolina 39                                 43-394 Landek 39, śląskie

NIP: PL 949-177-05-15                

REGON: 526675535

                               


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE WE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie Szramek 43-394 Landek 39 oraz PUH Fishland Karolina Szramek 43-394 Landek 30, biuro@rybyszramek.pl, tel. 506 144 833.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Wojciech Szramek tel. 506 144 833.
 3. Dane będą przechowywane oraz przetwarzane w zakresie niezbędnym wynikającym ze współpracy z Państwem.
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie współpracy z Państwem z ramach wymiany handlowej.
 5. Dane osobowe przekazywane będą do Urzędu Skarbowego, zewnętrznym dostawcom usług informatycznych i księgowych, Bankom oraz pozostałym Instytucjom Prywatnym i Państwowym w zakresie, jaki wymaga współpraca między Państwem i nami.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 7. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia oraz przenoszenia
  - pisemnego umotywowanego żądania do usunięcia danych
  - cofnięcia wyrażonej zgody do przetwarzania danych osobowych, jeżeli została wcześniej wyrażona.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podany przez Państwa numer telefonu wykorzystywany będzie w celach informacyjnych w zakresie współpracy z Państwem.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w  sytuacji naruszenia przepisu unijnego rozporządzenia RODO.

Na tym klauzula kończy swoją treść.

Sklep rybny
Sprzedaż hurtowa
Pasze i karmy
Specjalistyczny transport żywych ryb