Zapytania ofertowe sprzęt rolniczy

Gospodarstwo Rybackie Szramek
Jasna Dolina 39
43-394 Landek, śląskie

NIP: PL 937-236-72-56
REGON: 241876688


PUH Fishland Karolina Szramek      Jasna Dolina 39                                 43-394 Landek 39, śląskie

NIP: PL 949-177-05-15                

REGON: 526675535

                               


Zapraszamy wszystkich oferentów do składania ofert handlowych na zakup sprzętu rolniczego wg poniższej specyfikacji:

Zamawiający: Gospodarstwo Rybackie Wojciech Szramek, 43-394 Landek 39, NIP 937-236-72-56

Opis sprzętu:

1. ciągnik rolniczy KUBOTA z kabiną, typ L2522 DCN CAB, napęd 4x4, Diesel, urządzenie nowe, gwarancja wydłużona na okres 5 lat, ogumienie rolnicze

2. Przedni TUZ do w/w ciągnika

3. Kosiarka bijakowa Peruzzo Fox-Cross 1600

4. Pług śnieżny lekki prosty o szerokości 220cm


Kryteria wyboru oferty:

1. Cena, 60% wagi punktowej

2. Zgodność przedmiotu oferty ze specyfikację zapytania ofertowego, 40% wagi punktowej


Termin składania ofert do 25.01.2024r.


Informujemy o możliwości wykluczenia z konkursu przetargowego podmiotów powiązanych kapitałowo z Zamawiającym.

Informujemy również, iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zakresem zapytania ofertowego, postępowanie może zostać unieważnione.

Złożona oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy treść będzie niegodna z zapytaniem, zostanie złożona po terminie, zostanie złożona przez podmiot powiązany kapitałowo z GR Szramek.

Kontakt: Wojciech Szramek, 506 144 833, biuro@rybyszramek.pl

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną lub listownie.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, wartość oferty netto i brutto.


Z poważaniem

Wojciech Szramek

Sklep rybny
Sprzedaż hurtowa
Pasze i karmy
Specjalistyczny transport żywych ryb