Dotacje UE

Gospodarstwo Rybackie Szramek
Jasna Dolina 39
43-394 Landek, śląskie

NIP: PL547-008-29-43
REGON: 070019670
Nr weterynaryjny: 24 02 92 08


PUH Fishland Wojciech Szramek      Jasna Dolina 39                                 43-394 Landek 39, śląskie

NIP: PL937-236-72-56                   REGON: 24187688                                Nr weterynaryjny: 24 02 61 06


Gospodarstwo Rybackie Szramek od długiego czasu korzysta ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy celowych dedykowanych dla sektora rybackiego. Operacje realizowane były w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020. Środki pozyskiwane były za pośrednictwem ARiMR oraz LGR Bielska Kraina.

Przykładowe operacje:

1. "Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Szramek poprzez modernizację doprowadzalnika wody, przebudowę stawu hodowlanego oraz zakup wyposażenia". Kwota dofinansowania wynosiła 183.408,00zł. Osiągnięto następujące cele operacji: wzrost konkurencyjności, modernizacja gospodarstwa w zakresie dostaw wody, transportu żywych ryb oraz hodowli w stawie nr II, zapewnienie ciągłości dostaw wody do wszystkich miejsc poboru wody w gospodarstwie, wprowadzenie obsad polikulturowych na stawie hodowlanym II w sezonie następującym po zakończeniu przebudowy, podniesienie wizerunku GR Szramek poprzez poprawę estetyki terenu, wykorzystanie naturalnych zasobów na potrzeby żywienia ryb.

2. "Budowa kompleksu trzech wiat stanowiąca doskonalenie procesów organizacyjnych w Gospodarstwie Rybackim Szramek". Kwota dofinansowania wynosi 215.235,00zł. W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: rozwój przedisębiorczości lokalnej i wzrost konkurencyjności Gospodarstwa oraz utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy poprzez modernizację oraz rozbudowę zaplecza technicznego.

3. "Zakup wyposażenia technologicznego w PUH Fishland Wojciech Szramek w celu zapewnienia przedsiębiorstwu rozwoju i innowacyjności". Kwota dofinansowania 100.049,00zł. Osiągnięto następujący cel operacji: rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich oraz utworzenie miejsce pracy poprzez zakup samochodu wraz ze sprzętem do transportu ryb oraz agregatu prądotwórczego.


Sklep rybny
Sprzedaż hurtowa
Pasze i karmy
Specjalistyczny transport żywych ryb